Ochrana osobních údajů

PRÁVNÍ DOLOŽKA SPOLEČNOSTI P.J.Novák s.r.o.

 

OBSAH

      ÚVOD

 1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  2. VYMEZENÍ POJMŮ
  3. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
  4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  5. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  6. PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  8. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  9. ZPŮSOB SDĚLENÍ INFORMACÍ
 1. COPYRIGHT
 2. ODPOVĚDNOST

 

 

ÚVOD
Pro společnost P.J.Novák s.r.o. je seriózní vyřizování objednávek a případně i reklamací jejích zákazníků nejvyšší prioritou. Stejně velký důraz je kladen i na ochranu jejich osobních dat.

Společnost P.J.Novák s.r.o. věnuje velkou péči zachování bezpečnosti vašich osobních údajů a zamezení neoprávněnému přístupu k nim.

Registrační číslo přidělené Úřadem pro ochranu osobních údajů: 00079228

zpět

 

 

A. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost P.J.Novák s.r.o., se sídlem Polygrafická 709/4, Praha 10, IČO: 47117443, (dále jen „Společnost") tímto informuje o účelu a věcném a časovém rozsahu správy a zpracování osobních údajů ve Společnosti a o právech, která v této souvislosti náleží subjektům osobních údajů.

zpět

 

 

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Práva a povinnosti vztahující se k osobním údajům jsou zakotvena zejména v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení"). Anglická zkratka obecného nařízení, se kterou se lze setkat v odborných textech či hovoru, je GDPR (z anglického názvu General Data Protection Regulation).

zpět

 

 

2. VYMEZENÍ POJMŮ
Osobní údaj je jakákoli informace, na jejímž základě je možné přímo nebo nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu.
Subjekt osobních údajůje fyzická osoba, k níž se vztahují osobní údaje.
Správce osobních údajů je Společnost. Správce osobních údajů určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.
Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace, která je prováděna pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění apod., tedy veškeré nakládání s poskytnutými osobními údaji správcem.
Zpracovatel osobních údajů je společnost/fyzická osoba, která na základě smlouvy se Společností, a na její pokyny, zpracovává osobní údaje.

zpět

 

 

3. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Společnost shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje:
identifikační osobní údaje (jméno, příjmení, rodné příjmení, adresa bydliště, datum narození, emailová adresa , telefon apod.);
informaci o uzavření či neuzavření smlouvy/vstupu do obchodního vztahu mezi subjektem osobních údajů a Společností;

osobní údaje, které Společnost získala či získá v souvislosti s plněním či neplněním uzavřené smlouvy/průběhem obchodního vztahu se subjektem osobních údajů.
Společnost zásadně neshromažďuje a nezpracovává citlivé osobní údaje vymezené v článku 9 Nařízení

zpět

 

 

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního/obchodního vztahu, ke kterému se osobní údaje vztahují a poté po dobu nezbytnou pro správu smlouvy/obchodního vztahu, nejdéle však 4 roky od ukončení poslední smlouvy/obchodního vztahu.
Výše zmíněné časové omezení nevztahují na případy, kdy určitá je doba zpracování stanovena zákonem, jehož naplnění je důvodem či jedním z důvodů zpracování osobních údajů.

zpět

 

 

5. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost zpracovává osobní údaje pro následující účely:
identifikace smluvních/obchodních partnerů, případně dalších osob z okruhu těchto subjektů (např. statutární či jiní zástupci, kontaktní osoby atd.);
uplatňování práv a povinností ze smluv mezi Společností a subjekty osobních údajů;
marketingové účely Společnosti, včetně využívání externí marketingové společnosti;
správa smluv a obchodních vztahů Společností včetně případné správy a vymáhání pohledávek.

zpět

 

 

6. PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Z článků 15 až 22 Nařízení vyplývají následující práva subjektů osobních údajů, která lze u Společnosti písemně (i e-mailem) při naplnění stanovených podmínek uplatnit:
právo na přístup k osobním údajům,
právo na opravu nepřesných či neúplných údajů,
právo na výmaz osobních údajů,
právo na omezení zpracování osobních údajů,
právo na přenositelnost osobních údajů,
právo vznést námitku, a
právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.
V případě, že Společnost poruší povinnosti správce osobních údajů, má subjekt osobních údajů právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

zpět

 

 

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost získává a zpracovává osobní údaje v zásadě jen k takovým účelům, k jakým není podle Nařízení třeba předchozího souhlasu subjektu údajů.
Pokud Společnost hodlá zpracovávat osobní údaje způsobem, ke kterému je souhlas subjektu údajů nutný, získá před započetím takového zpracování souhlas subjektu údajů.
Souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt osobních údajů kdykoliv odvolat a Společnost je povinna zpracovávání osobních údajů, k němuž byl souhlas odvolán, ukončit. Odvoláním souhlasu není dotčeno oprávnění Společnosti provádět nadále takové zpracování osobních údajů, ke kterému podle Nařízení není souhlasu subjektu osobních údajů třeba, nebo které je prováděno na základě zákona, který určitou dobu zpracování stanoví.

zpět

 

 

8. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost může poskytnout osobní údaje subjektu osobních údajů následujícím správcům/zpracovatelům:
iPodnik cloud s.r.o. , Jiráskova 306, Jinočany , IČO: 29004349 , www.ipodnik.cz
IRISOFT SYSTEMS s.r.o., Neklanova 18, 128 00 Praha, IČO: 27945014, www.byznysweb.cz
Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

zpět

 

 

9. ZPŮSOB SDĚLENÍ INFORMACÍ
Aktuální informace o zpracovávání osobních údajů Společností jsou k dispozici na internetové stránce Společnosti
http://www.pjnovak.cz

zpět

 

 

B. COPYRIGHT
Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti P.J.Novák s.r.o. jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří soubory a texty publikované na stránkách informace pro tisk.

zpět

 

 

C. ODPOVĚDNOST
Společnost P.J.Novák s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách jejího obchodu jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost P.J.Novák s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.
Společnost P.J.Novák s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.
Společnost P.J.Novák s.r.o. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webové stránce jejího obchodu, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách společnosti P.J.Novák s.r.o. nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti P.J.Novák s.r.o. v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

zpět

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení